Name: Marina Barsoum
Title: Global Drug Safety Fellow